30.04.2012.

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti okoliša

Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti okoliša.  Budući da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom istoga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Zakona davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 27. svibnja 2012. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti okoliša, zbog kratkoće vremena, koriste isključivo Obrazac i dostave ga na e-mail adresu zeljko.krevzelj@mzoip.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih komentara.

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti okoliša

25.04.2012. - Prezentacija Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti okoliša